Navigace


Komunikační a prezentační dovednosti

Kurz komunikační a prezentační dovednosti je určen nejen manažerům, prodejcům, ale i všem uchazečům o zaměstnání.  Kurz prezentační dovednosti vám nabízí návod, jak připravit prezentaci a celkový pohled na ni. Dále pak upozornění na některé důležité aspekty, na které je nutné se zaměřit, aby byla prezentace kvalitní. Nedílnou součástí každé prezentace je její dokonalá struktura a systém. Cílem je profesionální prezentace vás a vaší firmy. Komunikační kurzy nabízí schopnost verbalizace a pohotovost při vyjadřování, překonávání trémy a nejistoty, práci s tělem a využití fyzických dispozic při projevu. Cílem je pak schopnost vystoupit na veřejnosti na profesionální úrovni.