Navigace


Obchod a marketing

Být lepší než konkurence je cíl každého obchodníka. Současné turbulentní prostředí klade velký důraz na stálé zlepšování zaměstnanců firem, k osvojení si správného vyjednávání, způsobu jak klást otázky, jak vhodně vystupovat, jak řešit konfliktní situace, jak využívat některé triky při obchodním jednání a další, včetně významu sounáležitosti s organizací. Důležitým faktorem v marketingu je znalost jednotlivých komponentů marketingového plánu, jež je obsahem kurzu. Dále je součástí některých kurzů procvičení si postupu při provádění důkladné externí a interní analýzy pod dohledem lektora. Schopnost určování cílových priorit firmy pro definování správných strategií v krátkodobém či dlouhodobém horizontu musí umět zvládat každý marketingový poradce, protože strategický marketing je nejnáročnější činností marketingového plánování.