Navigace


Legislativa a právo

Součásti kurzu jsou různé oblasti práva. Znalost zákonů v podnikání a ve veřejném životě je nezbytná. Z tohoto důvodu je tedy podstatné osvojit si základní znalosti z obchodního, občanského a pracovního práva, znát základní principy sjednávání a uzavírání smluv. Vědět, na co si dát při uzavírání smluv pozor, kdo může jménem podnikatele či za něj jednat, apod. Kurz by měl manažerům a statutárním orgánům obchodních společností pomoci tuto problematiku lépe pochopit a tím jim usnadnit řádný výkon jejich funkce. A naopak běžného občana upozornit na svá práva nejen při uzavírání smluv, ale také informovat o daních a poplatcích, postupech při řízení u soudů apod.