Navigace


Celoživotní vzdělávání

Do této kategorie řadíme veškeré vzdělávání, jímž člověk během svého života prochází, od předškolní přípravy, přes povinnou školní docházku, střední a vysoké školy, až po rekvalifikační i zájmové kurzy. Vzdělávání je důležité pro rozvoj osobního, společenského a profesního života jedince, proto se mu kromě Ministerstva školství a tělovýchovy ČR věnuje také Evropská unie. Jistě jsou Vám povědomé některé názvy vzdělávacích programů, jako je Erasmus, Comenius apod. Nyní zavádí EU navíc evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (ERK), jež by měl sjednotit úrovně znalostí absolventů jednotlivých kurzů podobně, jako je tomu u jazykových kurzů a zkoušek. Toto se týká především vnitrostátního kvalifikačního systému (tedy udílení akademických titulů, výučních listů a rekvalifikačních certifikátů). Pokud mluvíme o kurzech v souvislosti s celoživotním vzděláváním, máme většinou na mysli další vzdělávání po ukončení pravidelné školní docházky (ne nutně povinné, např. střední či vysoká škola). V rámci této kategorie vzdělání lze např. studovat dodatečně (i dálkově) vysokou školu nebo se zúčastnit některého z postgraduálních programů.