Navigace


Postgraduální vzdělávání

Slovo postgraduální vzniklo složením dvou původně latinských slov: post - po a gradus - stupeň. Jde tedy o jakési postoupení na vyšší úroveň po již dosaženém určitém stupni vzdělání, někdy také označováno jako specializační vzdělání. Do programu postraduálního vzdělávání se můžete přihlásit, pokud již máte vysokoškolský titul (alespoň Bc. - bakalář), přičemž nezáleží na tom, kolik je Vám let, nebo před jakou dobou jste své předchozí studium ukončil/a. Studijní program trvá obvykle asi 2 roky, je poměrně dosti náročný na objem učiva i praktické požadavky a student musí často prokazovat své schopnosti v daném oboru. Formou se různé postgraduální programy mohou lišit, lze studovat prezenčně (každý den), nebo dálkově (jen několik dní v týdnu, měsíci či o víkendu). Studium je zakončeno zkouškou a v případě úspěšného složení zkoušky pak udělením titulu.